Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty Thiết Kế và In DHD

- Điện thoại: 094 980 4352

- Email: innhanhdhd@gmail.com

- Website: http://innhanhdhd.com

- Thời gian làm việc: 8am-6pm

(Xem trên bản đồ)